Despre noi

Titlul proiectului

                Lacurile montane din Masivul Făgăraș, cod SMIS 29925

Programul de finațare

                Programul Operational Regional 2007 – 2013

Axa prioritară

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului

Domeniul de intervenţie

Domeniul major de intervenție 5.3 – Promovarea potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică.

Operațiunea – Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice.

Autoritatea de Management

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Organismul Intermediar

Organismul Intermediar pentru Turism

Autoritatea Naţionala pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism

Beneficiar

Asociaţia „Împreună pentru Tine”

Valoarea proiectului

924.473,62 Lei

Obiectivele proiectului

Obiectiv general: Promovarea lacurilor montane din Masivul Făgăraș prin creșterea circulației turistice.

Obiective specifice:
– Valorificarea și promovarea durabilă a resurselor naturale cu potențial turisti

– Crearea unei imagini nuanțate la nivel intern privind avantajele Masivului Făgăraș ca destinație turistică și imaginea mărcii turistice

– Asigurarea recunoașterii turimului în Masivul Făgăraș și nu numai, cât și ca factor cheie în cadrul economiei și ca un generator de noi locuri de muncă

– Colaborarea cu instituțiile locale pentru extinderea sistemului de marcare a obiectivelor turistice de interes național și local în conformitate cu standardele UE și introducerea de rute turistice tematice